Leafed Designs 1

AV3041

AV3041

AV3041

image29

19.75" Repeat, half drop on 27" width. 5 Colours.

AV5048

AV3041

AV3041

image30

10.75" Repeat, set match on 27" width. 3 Colours.

AV5182

AV3041

AV5182

image31

45.75" Repeat, set match on 27" width.5 Colours.

AV5285

AV5285

AV5182

image32

27" Repeat, set match on 27" width. 4 Colours

AV5510

AV5285

AV5510

image33

64" Repeat, half drop on 27" width. 5 Colours.

AV4072

AV5285

AV5510

image34

46.75"  Repeat, half drop on 27", 5 Colours.

Leafed Designs 2.

AV4428

AV4428

AV4428

image35

23.25" Repeat, Set match on 36" width. 3 colours.

AV3148

AV4428

AV4428

image36

27" Repeat,Set match on 27" width. 6 Colours.

AV3277

AV4428

AV3277

image37

27" Repeat, set match on 27". 5 Colours

AV3645

AV3645

AV3277

image38

28" Repeat, set match on 27". 4 colours.

AV3877

AV3645

AV3877

image39

54" Repeat, half drop on 27" width. 4 colours.

AV3885

AV3645

AV3877

image40

24" Repeat, set match on 27". 5 Colours.

Leafed Designs 3.

AV3946

AV3946 BORDERS

AV3946 BORDERS

image41

37.75" Repeat, half drop on 27" width. 9 Colours.

AV3946 BORDERS

AV3946 BORDERS

AV3946 BORDERS

image42

18.75"  Repeat,  13.5" wide borders. 9 Colours.

AV4072

AV3946 BORDERS

AV4072

image43

46.75" Repeat, half drop on 27" width. 5 Colours. 

AV4020

AV4020 BORDERS

AV4072

image44

29.75" Repeat, set match on 27" width. 4 Colours. 

AV4020 BORDERS

AV4020 BORDERS

AV4020 BORDERS

image45

13.25" Repeat, 13.5" wide borders. 5 Colours.

AV5273

AV4020 BORDERS

AV4020 BORDERS

image46

18" Repeat, set match on 27" width.5 Colours.